Bendruomenės

Pasaulio lietuvių bendruomenių kontaktai

Pirmininkė – Dalia Henke

pirmininke@plbe.org
http://plbe.org/

B

Bulgarija

Sotera Chananova Vanderhaghen

lietuviaibg@gmail.com

K

Kanada

Joana Kuraitė-Lasienė

klb@kanada.ca
http://www.klb.org/

Kolumbija

Aleksas Kulvietis

aekulvietis@gmail.com

U

Projektą palaiko